Kennslumálasjóður 2018 A-leið

Notkun upplýsingatækni til að auka gæði fjarnáms

Umsækjandi: Eva Marín Hlynsdóttir, lektor

Deild: Stjórnmálafræðideild

Markmið með verkefninu er að kynna sér skipulag og utanumhald um fjarnám á BA stigi og í MPA námi við Dalhousie háskólann í Kanada. Sérstaklega er horft eftir hvernig megi stuðla að virkni og samkennd fjarnema.

Lokaskýrsla

Barsvar í skólastofunni: Spurningaleikur til þess að brjóta upp kennslu.

Umsækjandi: Helgi Áss Grétarsson, dósent

Meðumsækjandi: Ásta Dís Óladóttir lektor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og formaður grunnnámsnefndar

Deild: Lagadeild og Viðskiptafræðideild

Það skapar vissar kennslufræðilegar áskoranir þegar háskólanemar þurfa að kunna skil á mörgum flóknum hugtökum. Tilgangur verkefnisins er að þróa nýja aðferð við að brjóta upp kennslustundir í nokkrum stórum námskeiðum með því að láta nemendur taka þátt í barsvarsleik sem byggir á spurningum upp úr námsefninu. Ef vel tekst til gæti verkefnið síðar meir nýst fleiri námskeiðum við skólann.

Future-oriented teaching of Project Management: Connecting to world-class expertise

Umsækjandi: Inga Minelgaite, lektor

Deild: Viðskiptafræðideild

The purpose of the project is to reevaluate the content and teaching methods of MS Verkefnasjornun, in line with world-class expertise, focusing on future of work and particularity of project management discipline, in order to improve the quality of teaching and expertise of graduating students and meet world-class standards in Project management teaching.

Lokaskýrsla

Stærðfræðikennsla á fyrsta ári í Hagfræðideild

Umsækjandi: Marías Halldór Gestsson, lektor

Meðumsækjendur: Ásgeir Jónsson, dósent og deildarforseti Ragnar Árnason, prófessor

Deild: Hagfræðideild

Markmið verkefnisins er að stuðla að bættri kennslu og árangri nemenda í stærðfræði á fyrsta ári í Hagfræðideild. Með verkefninu verður til samræmt kennsluefni í stærðfræði á rafrænu formi fyrir nemendur auk þess sem þróaðir verða kennsluhættir sem byggja í mun meira mæli á umræðum milli kennara og nemenda en hefur verið.

Tvímála íðorðasafn á sviði viðskiptafræði, hagfræði og fjármála milli íslensku og frönsku

Umsækjandi: Ásdís Rósa Magnúsdóttir, prófessor

Meðumsækjandi: Rósa Elín Davíðsdóttir, ritstjóri íslensk-franskrar orðabókar (LEXÍU) ásamt Þórdísi Úlfarsdóttur.

Deild: Mála- og menningadeild

Markmið verkefnisins er að útbúa íðorðasafn milli íslensku og frönsku á sviði viðskiptafræði og hagfræði (um 270 orð) sem inniheldur einnig annan orðaforða tengdan fjármálum (um 400 orð). Byggt verður á orðaforða orðabókargrunns sem notaður er við gerð íslensk-franskrar veforðabókar (LEXÍU) sem er samstarfsverkefni Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum og Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Íðorðasafnið verður tilbúið í júní 2018 og verður birt á heimasíðu beggja stofnananna.

Lokaskýrsla

Kvikstreymi – stafræn þekkingarveita á sviði kennslu og rannsókna í kvikmyndafræði

Umsækjandi: Björn Þór Vilhjálmsson, lektor

Meðumsækjendur: Kjartan Már Ómarsson og Gunnar Tómas Kristófersson, doktorsnemar

Deild: Íslensku– og menningardeild

Kvikstreymi er staðsett innan stafrænna hugvísinda og burðarstólpi verkefnisins snýst um upplýsinga– og þekkingarmiðlun gagnagrunna, og hvernig megi sníða skilvirkt og notendamiðað viðmót í kringum heildstæða framsetningu á „ævisögum“ allra íslenskra kvikmynda. Samlegðaráhrif þeirra menningarskrifa sem safnað verður saman með þessum hætti eru heildræn mynd af stöðu tiltekinnar kvikmyndar í íslenskri menningarumræðu.

Starfsþróunarferð til Kína

Umsækjandi: Geir Sigurðsson, prófessor

Deild: Mála- og menningardeild

Starfsþróunarferð Mála- og menningardeildar í Kína sumarið 2018 er ætlað að efla samvinnu og gagnkvæman skilning deildarfélaga á öðrum námsleiðum. Í ferðinni felst annars vegar: þátttaka í málþingi á vegum Beijing Foreign Studies University um kennsluhætti tungumála og menningarmiðlunar sem og almenn kynning á starfsemi skólans; hins vegar: kynning á rekstri Konfúsíusarstofnana víða um heim í höfuðstöðvum Hanban í Beijing.

Lokaskýrsla

Íslenska – Já einmitt!

Umsækjandi: Gísli Hvanndal Ólafsson Verkefnastjóri og aðjúnkt II

Meðumsækjendur: Sigríður Kristinsdóttir stundakennari og Ana Stanicevic doktorsnemi og stundakennari

Deild: Íslensku- og menningardeild

Gerð kennsluefnis fyrir byrjendur (A1) í íslensku sem öðru máli þar sem rannsóknir í menntavísindum og annarsmálsfræðum eru til grundvallar, þá sérstaklega um mikilvægi tilfinninga í námi. Í kennslubókinni mun málfræðikennsla í íslensku sem öðru máli í fyrsta sinn taka mið af rannsókn sem var gerð fyrir viðeigandi færnistig og byggir jafnframt á sterkum fræðilegum grunni (Pienemann).

Þjóðsagnaarfur og menningarlæsi

Umsækjandi: Jón Karl Helgason, prófessor

Meðumsækjandi: Romina Werth, doktorsnemi við HÍ

Deild: Íslensku- ogmenningardeild

Sótt er um gerð kennsluefnis um íslenskan þjóðsagnaarf og þjóðfræði þar sem fléttað er saman 60 völdum íslenskum þjóðsögum og ævintýrum frá fyrri öldum og fræðilegri umfjöllun um veruleika og orðaforða íslenska sveitasamfélagsins, þróun þjóðsagna úr munnlegri geymd til bókaútgáfu og hlutverki þjóðsagna í samtímanum. Lögð verður sérstök áhersla á rannsóknir á samhenginu milli fornsagnaarfs miðalda og þjóðsagnaarfsins og kenningum um menningarlæsi.

Hádegisamráðsfundir um kennslumál á HVS (Kennsluspjall)

Umsækjandi: Ásta Bryndís Schram. Lektor/Kennsluþróunarstjóri

Svið/Deild: Heilbrigðisvísindasvið, stoðþjónusta

Þverfræðilegir samráðsfundir í hádegi/kennsluspjall er liður í kennsluþróun víða erlendis. Hver samvera hefur þema, kynnt af sérfræðingi, en aðalmarkmiðið er að þátttakendur deili kennslureynslu og læri þannig hver af öðrum. Sérfræðingur stýrir umræðu. Rannsóknir sýna að fundir þar sem kennarar ígrunda starf sitt og deila með öðrum auka kennsluhæfni og lausnamiðaða kennslumenningu. Kennsluspjall verður mánaðarlega og dreifist á starfsstöðvar HVS.

Nýjar aðferðir við kennslu um saumaskap í spöng eftir fæðingu

Umsækjandi: Ólöf Ásta Ólafsdóttir, dósent

Meðumsækjandi: Berglind Hálfdánsdóttir, lektor

Deild: Hjúkrunarfræðideild

Kennsluverkefnið er um verndun og meðferð spangar í fæðingarhjálp fyrir nemendur í ljósmóðurfræði. Sótt er um styrk til að kaupa aðgang að sérhæðu kennsluefni um þetta efni í 1 ár frá fyrirtækinu GynZone í Danmörku. Einnig til að meta notkun þess, þróun kennsluhátta og árangur, m.a. með tilliti til þess hvort æskilegt verði að endurnýja áskrift að ári og nýta hana samfellt í klínískum námskeiðum frá upphafi náms til útskriftar.

Inngangsnámskeið í tölfræði í edX

Umsækjandi: Sigrún Helga Lund, dósent

Meðumsækjendur: Anna Helga Jónsdóttir, Thor Aspelund

Deild: Læknadeild

Mikið af fjölbreyttu kennsluefni hefur verið útbúið fyrir inngangsnámskeið í tölfræði. Má þar nefna kennslubók, kennslumyndbönd, gagnvirkar fjölvalsspurningar og matskvarða fyrir hagnýt verkefni. Það efni myndar góðan grunn að opnu íslensku edX vefnámskeiði í tölfræði. Vefnámskeiðið gæti strax næsta haust komið til beinna framkvæmda í sex námskeiðum sem eru kennd á nítján námsleiðum við fjögur af fimm sviðum Háskóla Íslands.

Lokaskýrsla

Þróun kennsluhátta í klínísku námi og innleiðing rafræns viðmóts til námsmats.

Umsækjandi: Kristín Briem, prófessor

Deild: Læknadeild

Markmið verkefnisins er að færa klínískum kennurum tæki til mats á þekkingu, leikni, og hæfni nemenda tengt klínísku námi í sjúkraþjálfun. Sótt er um styrk til að hrinda af stað fyrri hluta verkefnisins, sem snýr að þýðingu matstækis og þjálfun notenda þess (klínískra kennara). Seinni hluti verkefnis, sem felst í innleiðingu rafræns kennslu-/námsviðmóts og gagngabanka, fer af stað að ári.

Lokaskýrsla

Kennsluhættir, námsmat og samvinnunám í starfstengdu diplómanámi fyrir nemendur með þroskahömlun

Umsækjandi: Kolbrún Þ. Pálsdóttir, dósent og námsbrautarformaður

Meðumsækjandi: Ruth Jörgensdóttir, aðjúnkt

Deild: Deild Heilsueflingar, íþrótta og tómstunda

Tilgangur starfstengds diplómanáms er að veita fólki með þroskahömlun möguleika til fullgildrar samfélagsþátttöku. Námið er skipulagt í samræmi við alþjóðlega mannréttindasáttmála og stefnu Háskóla Íslands. Styrkurinn verður nýttur til að þróa kennsluhætti og efla gæði náms og kennslu. Áhersla verður á eftirtalda þætti: þróun námsefnis, námsmats og samvinnunám. Þá verður efld samvinna við aðrar deildir HÍ til að auka fjölbreytileika valnámskeiða

Opið netnámskeið um nýsköpunarsmiðjur (snillismiðjur, gerver, e. makerspaces)

Umsækjandi: Sólveig Jakobsdóttir, dósent

Meðumsækjendur: Gísli Þorsteinsson, Salvör Gissurardóttir, Skúlína Kjartansdóttir, Svanborg Jónsdóttir, Svava Pétursdóttir og Torfi Hjartarson

Deild: Kennaradeild

Verkefnið snýst um að hanna og kenna opið netnámskeið (e. mooc) um notkun og uppbyggingu á nýsköpunarsmiðjum (snillismiðjum, gerverum, e. makerspaces) í menntun og skólastarfi þar sem unnið er að sköpun og miðlun í þverfaglegum verkefnum sem tengjast ekki síst raunvísindum, tækni, verkfræði, listum og stærðfræði.

Torg Menntunar framhaldsskólakennara

Umsækjandi: Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, dósent

Meðumsækjendur: Tryggvi Thayer, forstöðumaður Menntamiðju við Menntavísindasvið

Deild: Kennaradeild – sem verður Faggreinadeild við MVS

Menntun framhaldsskólakennara er samstarfsverkefni fræðasviða HÍ sem mennta í kennslugreinum og Menntavísindasviðs sem sér um kennslufræði í samstarfi við framhaldsskóla. Torg menntunar framhaldskólakennara verður opið vefsvæði á Menntamiðju, sem er samstarfvettvangur um þróun kennslu með tækni. Markmið verkefnisins er að efla menntun framhaldsskólakennara með samstarfi við Menntamiðju þannig að hún verði í fararbroddi í þróun náms með nýrri tækni.

Inngangsnámskeið í tölfræði í edX

Umsækjandi: Anna Helga Jónsdóttir, aðjúnkt

Meðumsækjendur: Sigrún Helga Lund, Thor Aspelund

Deild: Raunvísindadeild

Mikið af fjölbreyttu kennsluefni hefur verið útbúið fyrir inngangsnámskeið í tölfræði. Má þar nefna kennslubók, kennslumyndbönd, gagnvirkar fjölvalsspurningar og matskvarða fyrir hagnýt verkefni. Það efni myndar góðan grunn að opnu íslensku edX vefnámskeiði í tölfræði. Vefnámskeiðið gæti strax næsta haust komið til beinna framkvæmda í sex námskeiðum sem eru kennd á nítján námsleiðum við fjögur af fimm sviðum Háskóla Íslands.

Edbook – Opið netnámsefni

Umsækjandi: Benedikt Steinar Magnússon, lektor í stærðfræði

Meðumsækjandi: Sigurður Örn Stefánsson, dósent í stærðfræði

Deild: Raunvísindadeild

Tilgangur verkefnisins er að halda áfram þróun tölvukerfisins Edbook sem býr til rafrænt og gagnvirkt kennsluefni sem geymt er á opnum vef,
http://edbook.hi.is

Annual Seismic Design Competition: innovation in teaching of structural engineering courses

Umsækjandi: Rajesh Rupakhety, prófessor

Deild: Civil and Environmental Engineering

The main aim of the project is to plan and organize seismic design competition among students taking the above mentioned courses to enhance their learning experience. The competition will be held on Háskoladagurinn to attract more students to the study program.