Vinnuferli formlega sjálfsmatsins

 1. Fundur sjálfsmatshóps með gæðanefnd til þess að hrinda sjálfsmati úr vör. Þar kynnir sjálfsmatshópurinn tímaáætlun sína vegna sjálfsmats (byrjun sept/jan).
 2. Rýnihópavinna á vegum FVS – skil á skýrslu (lok sept/jan).
 3. Þýðing á rýnihópaskýrslum (okt/febr).
 4. Fyrstu drög að sjálfsmatsskýrslu liggja fyrir eigi síðar en rúmum tveimur vikum fyrir fyrirhugaða heimasókn erlendra sérfræðinga – send gæðastjóra til staðfestingar
 5. Skýrsla send erlendum sérfræðingum eigi síðar en tveimur vikum fyrir heimsókn.
  Gæðanefnd og KEMST fá skýrsluna einnig til yfirlestrar og athugasemda.
 6. Heimsókn erlendra sérfræðinga í samræmi við settan ramma. Deildarforseti ber ábyrgð á stjórnun og skipulagi sjálfra fundanna (apríl/nóv).
 7. Skil erlendra sérfræðinga á fyrstu drögum að skýrslu þremur vikum eftir heimsókn.
 8. Sjálfsmatshópur skilar lokadrögum að sjálfsmatsskýrslu til gæðastjóra til yfirlestrar og staðfestingar (maí/desember).
 9. Lokafrágangur skýrslu og opinnar útgáfu. Skilað til gæðaráðs og opin útgáfa sett á vef Háskóla Íslands (júní/janúar).

Tímalína

Upphaf Atriði Markmið Þátttakendur Lok Ábyrgð
Sept/jan Fundur sjálfsmatshóps og gæðanefndar Formlegt upphaf sjálfsmats og kynning á tímalínu deildar í sjálfsmati. Gæðanefnd, sjálfsmatshópur deildar, gæðastjóri Sept/jan Gæðastjóri, deildarforseti
Sept/jan Rýnihópavinna Fá fram viðhorf nemenda til gæði náms og námsumhverfis. Félagsvísindastofnun skilar skýrslum til deildarforseta Valdir fulltrúar nemenda og starfsmenn Félagsvísindastofnunar Sept/jan Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, deildarforsetar og fulltrúi stúdenta í sjálfsmatshópnum
Sept/jan Ensk útgáfa rýnihópaskýrslna Þýða skýrslur á ensku Enskuþýðandi Háskóla Íslands Okt/feb Gæðastjóri
Sjálfsmatsskýrsla, 1. drög Skýrslu skilað til gæðastjóra eigi síðar en þremur vikum fyrir áætlaða heimsókn erlendra sérfræðinga og síðan send erlendu sérfræðingunum eigi síðar en tveimur vikum fyrir heimsókn Sjálfsmatshópur Nóv/mars Deildarforseti
Nóv/mars Yfirlestur 1. draga Gæðanefnd og Kennslumiðstöð lesa fyrstu drög og koma með athugasemdir Gæðanefnd, þ.m.t. fulltrúi Miðstöðvar framhaldsnáms og starfsmenn Kennslumiðstöðvar Tveimur vikum eftir skil Gæðastjóri
Apríl/nóv Undirbúningur heimsóknar Undirbúa fundaráætlun og dagskrá einstakra funda eftir atvikum Gæðastjóri,sjálfsmats-hópur Apríl/nóv Gæðastjóri/ deildarforseti
Apríl/Nóv Heimsókn erlendra sérfræðinga Mat á trúverðugleika sjálfsmatsins og leiðbeiningar til deilda um umbætur. Skýrslu skilað tveimur vikum eftir heimsókn. Sjálfsmatshópur, kennarar, nemendur Apríl/nóv Gæðastjóri, deildarforseti
Maí/des Sjálfsmatsskýrsla, lokadrög Skýrslu skilað til gæðastjóra til lokayfirlestrar og staðfestingar Sjálfsmatshópur Maí/des Deildarforseti
Júní/jan Sjálfsmatsskýrsla, endanleg útgáfa Sjálfsmatsskýrslu skilað til gæðaráðs og opin útgáfa sett á heimasíðu HÍ. Júní/jan Gæðastjóri