Undirbúningur sjálfsmats
Fer fram misserið áður en formlegt sjálfsmat hefst

 1. Kynningarfundur með sviðsstjórn (þegar fyrstu deildir fara í sjálfsmat) (jan/sept).
 2. Hefja undirbúning að leit að erlendum sérfræðingum (jan/sept).
 3. Kynningarfundir með viðkomandi deild (febr/okt).
 4. Virkja Sigurð Inga til þess að finna tölfræði fyrir námsleiðir í viðkomandi deild (lokið mars/okt).
 5. Virkja starfsmannasvið til þess að finna tölfræði fyrir mannahaldið (mars/okt).
 6. Ganga frá sniðmáti fyrir sjálfsmatsskýrslu (mars/okt).
 7. Virkja Kennslumiðstöð vegna yfirferðar á hæfniviðmiðum (mars/okt).
 8. Virkja Félagsvísindastofnun vegna gerðar skýrslu úr viðhorfskönnunum nemenda s.l. ár (mars/okt)
 9. Óformlegur kynningarfundur allra deildarforseta og verkefnisstjóra/gæðastjóra á sviðinu með gæðastjóra og fulltrúum Kennslumiðstöðvar og Félagsvísindastofnunar, þar sem stuðningur við sjálfsmat einstakra námsleiða (einkum kafli 2.n.2) er ræddur og ákveðinn (apríl/nóv).
 10. Skipan sjálfsmatshópa (apríl/nóv).
 11. Gerð tímaáætlunar fyrir sjálfsmat þar sem tekinn er frá tími fyrir þá sem að sjálfsmatinu koma (maí/des).
 12. Formleg skipan erlendra sérfræðinga og staðfesting á tíma fyrir heimsókn (maí/des).

Tímalína

 

Upphaf Atriði Markmið Þátttakendur Lok Ábyrgð
Jan/sept Kynningarfundur í sviðsstjórn Upplýsa alla í sviðsstjórn um fyrirhugað sjálfsmat deilda (þegar fyrstu deildir fara í sjálfsmat) Sviðsstjórn Jan/sept Gæðastjóri og sviðsforseti
Jan/sept Val á erlendum sérfræðingum Finna erlenda sérfræðinga og leggja fyrir gæðanefnd til samþykktar Apr/Nóv Sviðsforseti og gæðastjóri sviðs ef við á
Feb/okt Kynningarfundur í deild Upplýsa alla í deild um fyrirhugað sjálfsmat Allir starfsmenn deildar og fulltrúar nemenda Feb/okt Gæðastjóri og deildarforseti
Jan/sept Öflun tölfræði v/ námsleiða Tína til upplýsingar um nemendur fyrir einstakar námsleiðir mars/okt Sigurður Ingi Árnason og gæðastjóri
Jan/sept Öflun tölfræði um starfsmenn Finna upplýsingar um fasta starfsmenn Mars/okt Starfsmannasvið og gæðastjóri
Mars/okt Sniðmát sjálfsmatsskýrslu Færa allar viðeigandi upplýsingar inn í sniðmát og afhenda deildarforseta Mars/okt Gæðastjóri
Jan/sept Virkja Kennslumiðstöð Yfirferð hæfniviðmiða fyrir einstakar námsleiðir og námskeið Elva Björg Einarsdóttir fyrir öll fræðasvið nema Heilbrigðisvísindasvið en þar fer Ásta Bryndís Schram yfir hæfniviðmiðin Mars/okt Guðrún Geirsdóttir
Jan/sept Virkja Félagsvísindastofnun Gerð skýrslu úr viðhorfskönnunum nemenda s.l. 5 ár Starfsmenn Félagsvísindastofnunar Mars/okt Guðbjörg Andrea Jónsdóttir
Mars/okt Kynningarfundur Nánari lýsing á verkefninu og kynning á aðkomu Kennslumiðstöðvar að sjálfsmati einstakra námsleiða (einkum kafla 2.n.2) er rædd og ákveðin Deildarforsetar allra deilda á sama sviði, verkefnisstjórar/ gæðastjóri sviðs, starfsmenn Kennslumiðstöðvar og gæðastjóri Háskóla Íslands Mars/okt Gæðastjóri, Guðrún Geirsdóttir
Mars/okt Skipan sjálfsmatshóps Finna viðeigandi aðila í sjálfsmatshópinn (sjá leiðbeiningar) Apríl/nóv Deildarforseti
Maí/des Tímaáætlun sjálfsmats Vinna tímaáætlun og taka frá tíma fyrir þá sem að verkinu munu koma Sjálfsmathópurinn Maí/des Deildarforseti
Maí/des Skipan erlendra sérfræðinga Gengið frá erindisbréfi fyrir erlenda sérfræðinga og tími heimsóknar staðfestur Deildarforseti, sjálfsmatshópur, gæðastjóri Háskóla Íslands Maí/des Gæðastjóri