Yfirleitt er talið æskilegt að nota krossaspurningar, ef nota skal fjölvalsspurningar á annað borð. Þó getur stundum verið heppilegt að fara aðrar leiðir ef inntakið og hæfniviðmiðin bjóða svo. Fyrir kemur að mögulegir svarmöguleikar eru einfaldlega ekki nógu margir til að eðlilegt sé að beita krossaspurningu. Rétt/rangt spurningar (S/Ó) eru einfaldlega notaðar til að meta hæfni nemenda til að skera úr um hvort fullyrðingar eru sannar eða ósannar. Stundum kjósa prófsemjendur að hafa svarmöguleikana „Sammála/Ósammála“ eða jafnvel „Staðreynd/Skoðun“. Heppilegt getur verið að hafa nokkrar slíkar spurningar saman í einu (e. cluster-type-true-false format) ef þær beinast að sama efninu eða þemanu. Dæmi um hæfni sem metin er í slíkum tilvikum eru til dæmis að flokka hluti eða fyrirbæri (já/nei), ákveða hvort tiltekin regla eða lögmál gildi í mismunandi samhengi, greina milli staðreynda og skoðana eða meta hvort tiltekin rök eiga við eða ekki (e. relevant or irrelevant).

 

A.      Dæmigert S/Ó verkefni þar sem nokkur skyld atriði hanga saman:

Skoðaðu myndina vel. Hún sýnir tengsl milli tveggja breyta á jafnbilakvarða, frammistöðu í námi (y-ás) og prófkvíða (x-ás).

Leystu verkefnin sem fylgja með því að merkja hvort fullyrðingar eru sannar eða ósannar miðað við þær upplýsingar sem myndin sýnir.

 

 

Heimildir

Meyvant Þórólfsson. (2018). Skrifleg próf á vef Kennslumiðstöðvar HÍ.