Púslaðferðin reynist vel við að virkja nemendur

Bandaríski félagssálfræðingurinn Elliot Aronson er frumkvöðull púslaðferðarinnar. Hún var framlag hans inn í félagslegar aðstæður 8. áratugarins í Bandaríkjunum í kjölfar ákvörðunar um háskóla án aðgreiningar. Púslaðferðin var sett til höfuðs aðskilnaði, óvild og tortryggni og ætlað að sameina og hjálpa mismunandi hópum við að nálgast hver annan með því að vinna saman og kynnast. Viðbætur við púslaðferðina eru nokkrar en einungis ein tilgreind hér.

Púslaðferðin er samvinnunámsaðferð

Samvinnunámsaðferðir líkt og púslaðferðin reynast vel við að virkja nemendur. Þar eru allir jafnir og framlag hvers og eins skiptir máli. Samvinnunámsaðferðir efla nemendur, auka áhuga þeirra á námsefninu, hjálpa til við djúpnám og efla samskiptahæfni (Azmin, 2015; Kaufman, Sutow og Dunn, 1997).

Nemendum finnst púslaðferðin skemmtileg kennsluaðferð

Nemendur eru yfirleitt ánægðir með púslaðferðina í kennslu og finnst hún skemmtileg aðferð til náms og fagna því að vera virkir þátttakendur í kennslustundum (Azmin, 2015). Þó finnst sumum hún of krefjandi og eiga erfitt með að læra af samnemendum sínum (Carpenter, 2006; Kaufman, Sutow og Dunn, 1997), svo eru enn aðrir sem finnst gott hvað  hún er krefjandi og vilja reyna á sig (Azmin, 2015).

Púslaðferðin hefur jákvæð áhrif á námsárangur

Rannsóknir sýna að námslega skorar púslaðferðin best meðal annarra kennsluaðferða (Azmin, 2015) í stórum nemendahópi (ríflega 100 nemendur) (Carpenter, 2006). Þannig hækkaði einkunn nemenda sem notuðu aðferðina, umtalsvert umfram þá sem notuðu aðrar aðferðir við nám, s.s. fyrirlestur, fyrirlestur með umræðum, case study og hefðbundinni hópvinnu (Carpenter, 2006).

Púslaðferðin byggir upp gott námssamfélag

Að auki hefur púslaðferðin samfélagslega bætandi áhrif á nemendahópinn, þ.e. byggir upp gott námssamfélag t.d. þar sem hún er notuð í bland við netnám (Tien-Chi Huang, Yueh-Min Huang og Fu-Yun Yu, 2011; Azmin, 2015). Þá hefur púslaðferð II nýst vel í tungumálakennslu (Gömleksi, 2006).

Lesa meira um púslaðferðina

Nánar má lesa um púslaðferðina á heimasíðu hennar, The Jigsaw Classroom heimasíðunnihttps://www.jigsaw.org/.

Góða samantekt á púslaðferðinni og samvinnunámsaðferðum er einnig að finna í grein Nur Hafizah Azmin frá 2015: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086691.pdf


Heimildir

Carpenter, J. M. (2006). Effective Teaching Methods for Large Classes. Journal of Fayily & Consumer Sciences Education, Vol. 24, No. 2, Fall/Winter, 2006. Sótt af https://pdfs.semanticscholar.org/3361/95ecac89b5afa8b5ce3b3ffe4020ba4a9c81.pdf

Gömleksi, M. N. (2006). Effectiveness of cooperative learning (jigsaw II) method in teaching English as a foreign language to engineering students (Case of Firat University, Turkey). European Journal of Engineering Education, Vol. 32, No. 5, pg. 613-625. Sett af http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03043790701433343?scroll=top&needAccess=true

Kaufman, D., Sutow, E. og Dunn, K. (2007). Three Approaches to Cooperative Learning in Higher Education. The Canadian Journal of Higher Education, Vol. XXVII, No. (2), 3, 1997, 37-66. Sótt af http://journals.sfu.ca/cjhe/index.php/cjhe/article/view/ 183303/183261

Tien-Chi Huang, Yueh-Min Huang og Fu-Yun Yu. (2011). Cooperative Weblog Learning in Higher Education: Its Facilitating Effects on Social Interaction, Time Lang, and Cognitive Load. Journal of Educational & Society, 14.

Leave a Reply

Your email address will not be published.