Það eru margar ástæður fyrir því að nota munnleg próf, þau:

1) Eru besta leiðin til að meta hæfniviðmið sem krefjast þess að nemendur yfirfæri þekkingu sína yfir á nýjar aðstæður, en einnig til að meta faglegheit og sjálfsöryggi nemenda í faginu.

2) Gefa tækifæri á meiri dýpt í spurningum þar sem pófdómari getur spurt nemendur í þaula út í námsefnið og þannig fengið fram heildarskilning þeirra á efninu.

3) Endurspegla yfirleitt fagið betur þar sem samskipti eiga sér stað munnlega fremur en skriflega. Þetta á t.a.m. við um lög, hjúkrun og kennslu svo fátt eitt sé nefnt. Mikilvægt er að nemendur geti tjáð sig faglega um fagið sitt.

4) Eru námstækifæri þar sem nemendur undirbúa sig betur fyrir prófin m.a. vegna þess að erfitt er að spá fyrir um hvernig þeir verða spurðir, þeim finnst erfitt að standa á gati þegar þeir þurfa að sýna fram á heildarskilning á námsefninu.

5) Henta sumum nemendum betur. Nemendur eru mismunandi og sumir eiga auðveldara með að tjá sig munnlega en skriflega. Gott er að hafa námsmat sem fjölbreyttast til að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp.

6) Gefa möguleika á því að umorða óljósar spurningar þannig að nemendur skilji þær.

7) Krefjast þess að nemendur noti eigin orð og skilning. Frammistaða nemenda á munnlegu prófi er því 100% þeirra.

 

 

Heimildir

Joughin, G. (2010). A short guide to oral assessment.  Leeds metropolitan University: University of Wollongong.