Púslaðferðin

Púslaðferðin (The Jigsaw Method) er jafningjakennsluaðferð þar sem nemendur kenna hver öðrum og kennari styður við og mótar námsferlið.

Nafn kennsluaðferðarinnar felst í því hvernig hún er uppsett, þ.e. nemendum er skipt í hópa og hverjum og einum úr hópnum er úthlutað efni sem hann kynnir sér – einn og sér. Hver nemandi myndar þannig eitt púsl í stærra púsluspili.

Nemendur fara síðan í sérfræðingahópa þar sem þeir hitta aðra nemendur sem hafa kynnt sér sama efni. Í sérfræðingahópnum ræða þeir aðalatriði efnisins og hvernig þeir vilja miðla því til annarra nemenda.

Þá fara nemendur aftur í upprunalega hópinn sinn og kenna þeim hópi sitt sérfræðingsefni, einn tekur við af öðrum þar til allir í hópnum hafa skilað sínu og námsefninu hefur verið gerð góð skil úr sérfræðipúslbitum þeirra sem í hópnum eru.

Að lokum er einstaklingspróf eða annað námsmat sem hver og einn nemandi þarf að standa skil á.

Vissir þú að Elliot Aronson er frumkvöðull púslaðferðarinnar. Lestu um upphaf aðferðarinnar og hvað nokkrir fræðimenn hafa að segja um gildi hennar í námi nemenda.

Langar þig til að nota púslaðferðina í kennslu? Hér eru listuð upp sjö skref til að nota við að stýra innlögn og framkvæmd aðferðinnar með nemendum.

Mikilvægt er að fara vel yfir ferlið í byrjun þannig að nemendur séu með á nótunum og viti til hvers er ætlast af þeim.

Ágætt er að miða við að eitt rennsli geti átt sér stað á einum degi.

Ef það reynist erfitt má biðja nemendur um að koma undirbúna fyrir daginn með því að vera lesnir eða hafa að einhverju leyti kynnt sér efnið fyrirfram.