ExpiredUpp á von og óvon – í samvinnu við Hugvísindasvið

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 28/11/2017
    13:00 - 16:00
Stund: þri. 28. nóv. 2017
Staður: Háskólatorg, HT-303
Hvernig undirbý ég námskeið sem fækkar svo í að það endar með að vera kennt sem lesnámskeið eða er fellt niður? Það er raunveruleiki margra kennara við Háskóla Íslands að undirbúa námskeið í þaula en þegar til kastanna kemur er námskeiðið svo fámennt að ekki er hægt að kenna það samkvæmt því skipulagi sem lagt var upp með. Hvað er til ráða? Hefur mikilli vinnu verið kastað á glæ? Er hægt að undirbúa námskeið upp á von og óvon um að það verði kennt?

Kennslumiðstöð Háskóla Íslands heldur vinnustofu með kennurum Hugvísindasviðs um hvernig skipuleggja megi námskeið upp á von og óvon án þess að kasta vinnu sinni á glæ. Stuðst er við námsmiðaða sýn sem skv. dr. Maryellen Weimer höfundar Learner Centered Teaching: Five Key Changes to Practice, er ein leið til að fást við áskoranir af þessu tagi. Þátttakendur taka fullan þátt í vinnustofunni út frá námskeiðum sínum – deila með samkennurum og Kennslumiðstöðvarfólki og þiggja af þeim sömu. 

Hæfniviðmið:
Að vinnustofu lokinni geta þátttakendur: 

  • skipulagt námskeið út frá námsmiðaðri sýn
  • skapað námsumhverfi sem styður við námsmiðaða sýn
  • gert nemendur ábyrga fyrir námi sínu

Fyrir hvern?
Vinnustofan er fyrir kennara Hugvísindasviðs Háskóla Íslands. 

Frekari lesning?
Kíkið á blogg dr. Maryellen Weimer, faculty focus: 
https://www.facultyfocus.com/topic/articles/teaching-professor-blog/

Næstu skref?
Næstu skref væru að kennarar námsleiða eða deilda ræddu saman um það hvernig þeir geta sem best nýtt sér námsmiðaða sýn til að byggja upp þekkingu, leikni og hæfni nemenda sinna í námsleiðinni/deildinni þannig að tryggt sé að nemendur vinni og beri ábyrgð á námi sínu. Einnig að sömu námsleiðir/deildir hugsi hvernig nemendur þeir vilja brautskrá og hvaða námsumhverfi þeir þurfi til að verða slíkir nemendur? 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *