UpcomingTransdisciplinary projects and cooperation among students of different years to enhance motivation and learning outcomes

Free TicketOnline event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • 21/09/2021
    13:00 - 15:00

Hvernig auka á samvinnu meðal nemenda þvert á greinar og námsstig með það að markmiði að auka áhuga þeirra og bæta námsárangur. 

 

Upplýsingar 

  • Tími: 21. september 2021 kl. 13:00-15:00 
  • Staður: Suðurberg í Setbergi 
  • Leiðbeinandi: Juan Pablo Mora frá Háskólanum í Seville 
  • Tungumál: Enska 

 

Á málstofunni kynnir Juan Pablo reynslu sína frá síðasta skólaári þar sem nemendur unnu saman þvert á námsgreinar og þvert á námsstig í gegnum áskoranatengt nám (e. challenge-based learning). Annars vegar unnu nemendur á þriðja ári í málvísindum með nemendum í sálfræði, kennarnámi og í þýðingafræði við hönnun og þróun á tilteknum verkefnum. Verkefnin byggðu á skilgreindri þörf eða samfélagslegri áskorun sem nemendur þurftu sjálfir að bera kennsl á. Nemendur þurftu að ákveða hvaða aðferðarfræði væri viðeigandi og árangursrík fyrir þeirra verkefni, til dæmis hönnunarhugsun (e. Design thinking), samfélagsnám (e. Service Learning), starfendarannsókn (e. Action research) eða einhver önnur aðferðarfræði.  

Hins vegar þróaði Juan Pablo samvinnuaðferðir sem fólust í því að nemendur á fyrsta og fjórða ári í málvísindum voru hvattir til að vinna saman. Fjórða árs nemendur aðstoðuðu þar fyrsta árs nemendur að undirbúa og halda kappræður í hverri viku um námsefnið. Ánægja og áhugi nemenda jókst miðað við undanfarin ár.  

Í lokin á málstofunni verða umræður um hvort það henti að innleiða þessar þverfaglegu samvinnuaðferðir í HÍ og hvort hægt sé að innleiða þær víðar í aðra háskóla og önnur lönd.  

 

Hér eru nokkir Padletar sem nemendur Juan Pablo hafa gert á síðustu árum til að deila með samfélaginu (aðallega samt á spænsku) https://padlet.com/jmora4. Dæmi frá kennslu Juan Pablos frá haustmisseri 2019 er hér: https://padlet.com/jmora4/9wu1lvlduohj
 

Nánari upplýsingar veitir: Íris Björk Eysteinsdóttir, verkefnastjóri í Kennslumiðstöð, irisey@hi.is. 

 

Enska 

 

Transdisciplinary projects and cooperation among students of different years to enhance motivation and learning outcomes  

In this workshop Juan Pablo will present his experience during the last academic year with transdisciplinary projects carried out by students from different fields of knowledge and different years using Challenge Based Learning. During the first semester of 2020-2021 third year students of my Applied Linguistics class teamed up with students of Psychology, Education and Translation Studies to carry out projects that they designed and that had to face and try to provide innovative solutions to challenges and needs of society. The students had to decide also which methodological approach was more adequate and fitted best their project: Design Thinking, Service Learning, Action-Research or any other approach.  

During the second semester of 2020-2021 Juan Pablo taught a first year Introduction to Linguistics class and a fourth year elective Topics in Linguistics. He encouraged fourth year students to help first year students with their projects and with the weekly debates that they had to prepare and moderate every Friday. Student satisfaction and motivation improved with respect to previous years.  

In the final section of the workshop, we will discuss if it is feasible to implement this transdisciplinary cooperation in the teaching context of the participants of the workshop at the University of Iceland and whether it would be possible to extend it to students from different universities and countries. 

 

Here are some of the padlets that Juan Pablo Mora’s students have used in previous years to share with society the highlights of their projects (mostly in Spanish):
https://padlet.com/jmora4 

More information: Íris Björk Eysteinsdóttir, Project manager at Centre for Teaching and Learning,  irisey@hi.is 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *