ExpiredNámskeið 1:  Reglur og viðmið um doktorsnám / Course 1: Regulations and Standards for Doctoral Education

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
 • 24/08/2019 - 18/10/2019
  14:00 - 17:00

Námskeið 1:  Reglur og viðmið um doktorsnám

Tími: Þátttakendur geta unnið námskeiðið á þeim tíma er hentar þeim en þurfa að ljúka því til að fá aðgang að námskeiði 2, sem er vinnustofa. Hlekkur á námskeiðið er sendur til skráðra þátttakenda.

Miðstöð framhaldsnáms og Kennslumiðstöð bjóða upp á þrjú námskeið fyrir leiðbeinendur doktorsnema um samvinnu. Fyrsta námskeiðið er rafrænt og þar eru reglur og viðmið um doktorsnám í deiglunni. Námskeiðinu lýkur með örstuttu rafrænu prófi með fjölvalsspurningum.

Markmið námskeiðsins er að leiðbeinendur kynnist þeim kröfum og viðmiðum sem HÍ setur fyrir doktorsnema og doktorsvarnir, ásamt hlutverki og skyldum leiðbeinanda og nema.

Hæfniviðmið:

Að námskeiði loknu getur leiðbeinandi:

 • gert grein fyrir helstu almennum reglum háskólaráðs um doktorsnám og um vörn doktorsritgerða, s.s. varðandi styrkjakerfi, höfundarétt og eignarétt og siðfræði vísinda
 • skilgreint helstu viðmið og kröfur Háskóla Íslands um gæði doktorsnáms, þar á meðal almenn, fagleg og efnisleg viðmið sinnar deildar
 • nýtt sér helstu reglur ráðuneytis og Háskóla Íslands í hagnýtum/stjórnsýslulegum samskiptum stofnunar, nemanda og leiðbeinanda
 • útskýrt hlutverk Miðstöðvar framhaldsnáms vegna doktorsnáms
 • lýst ferli kvartana og kærumála sem upp geta komið vegna doktorsnema

 

English

Course 1: Regulations and Standards for Doctoral Education

Time: Participants can take the course at a time of their choosing but must complete it in order to attend workshop Courses 2 and 3. A link will be sent to registered participants.

The Graduate School and the Centre for Teaching and Learning are co-organizing three courses for doctoral supervisors for fall term 2019. Course 1 is an online course on regulations and standards for PhD studies featuring an electronic test with multiple choice questions. The objective of the online course is to allow supervisors to become familiar with the regulations and standards that the University of Iceland sets for doctoral students and dissertation defenses and learn about the roles and responsibilities of supervisors and students.

Learning Outcomes:

Upon completion of the online course supervisors will be able to:

 • Explain the University Council´s main general regulations about doctoral education and thesis defenses, including funding schemes, copyright, patents and research integrity
 • Identify the university´s main standards and requirements for doctoral studies as well as the professional and scholarly standards of their own department
 • Know and follow the main rules of the Ministry of Education and the University of Iceland in their administrative interactions with institutions and PhD students
 • Explain the role of the Graduate School in doctoral education
 • Describe the procedures by which PhD students lodge and the university handles complaints related to doctoral education

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *