ExpiredKennsluáætlanir

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 24/08/2018
    09:00 - 12:00

Stund: fös. 24. ágúst, kl. 9:00-12:00
Staður: Kennslumiðstöð Háskóla Íslands, Aragata 9
Hjálpartæki: Kennsluáætlanir ef þær eru fyrir hendi.
Kennari: Elva Björg Einarsdóttir verkefnastjóri hjá Kennslumiðstöð HÍ

Í vinnustofunni eru nemendamiðaðar kennsluáætlanir kynntar fyrir þátttakendum og öll áhersla á að kennsluáætlun sé miðuð að því að gera nemendum sem gleggsta grein fyrir því hvert inntak námskeiðsins er og hvers er krafist af nemendum í því. Á vinnustofunni verður m.a. fjallað um uppbyggingu kennsluáætlana, stefnu og reglur í námskeiði, jafnrétti, uppbyggingu námskeiðs, hæfniviðmið, lesefni og tímaáætlun, námsmat, einkunnir og námsvenjur og vinnuálag í námskeiðum. Þá verður leitast við að útskýra fyrir þáttakendum tengsl hæfniviðmiða, kennslu og námsmats.

Mikilvægt er að þátttakendur vinni með eigin námskeið og kennsluáætlanir til að námskeiðið nýtist þeim sem best. Færst hefur í vöxt að deildir taki ákvörðun um að hafa sama form á kennsluáætlunum. Þetta námskeið nýtist vel í því augnmiði.

Hæfniviðmið:
Að námskeiði loknu geta þátttakendur:

  •   Útbúið skýra og nemendamiðaða kennsluáætlun.
  •   Rökstutt efnistök námskeiða og lesefni.
  •   Sett námskeiði hæfniviðmið.
  •   Tengt hæfniviðmið, kennslu og námsmat.

Stefna Háskóla Íslands:
Í stefnu HÍ21 er lögð áhersla á að þróa kennsluhætti og stuðla að skuldbindingu nemenda við námið.

Fyrir hvern?
Vinnustofan er fyrir kennara og annað starfsfólk HÍ sem kemur að kennsluáætlunum.

Lesefni: Bók O’Brien, Millis og Cohen (2008), The Course Syllabus: A Learning Centered Approach er góð lesning um námsmiðaðar kennsluáætlanir, stútfull af gagnlegum dæmum og hugmyndum. Bókin fæst í Bóksölu Stúdenta.

Næstu skref:  Deildir eða námsbrautir móti sér stefnu um kennsluáætlanir. Nokkrar deildir innan Háskóla Íslands hafa mótað sér stefnu um kennsluáætlanir og aðrar eru að vinna að henni. Þar eru tiltekin atriði eins og að kennarar deilar/námsbrautar beri saman hvenær verkefnaskil eru hjá þeim þannig að vinnuálag sé jafnt fyrir nemendur allt misserið. Einnig þekkist það sums staðar að deildir hafa ákveðið að hafa sama form á kennlsuáæltunum, þar komi sömu upplýsingar fram og nemendur þekki hvar þeir geta leitað að vissum upplýsingum sama í hvaða námskeiði það er.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *