ExpiredKenningar um áhugahvöt og hagnýtt gildi þeirra í kennslustofunni / Theories of student motivation and their practical application in the classroom

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 29/03/2017
    14:00 - 16:00

Stund: 29. mars. kl. 14:00-16:00
Staður: Háskólatorg, HT-300
Kennari: Ásta B. Schram lektor og kennsluþróunarstjóri á Heilbrigðisvísindasviði
Námskeiðið fer fram á ensku

Kenningar um áhugahvöt og hagnýtt gildi þeirra í kennslustofunni. Hvað geta kennarar gert til að auka áhugahvöt nemenda og hvaða hlutverki gegna kennsluaðferðir í því samhengi? Farið verður yfir kenningar um áhugahvöt og hagnýtt gildi þeirra í kennslustofunni. Kynntar verða helstu niðurstöður úr rannsóknum síðustu ára á áhugahvöt og rætt um þá þætti í kennsluumhverfinu sem tengjast aukinni áhugahvöt. Þátttakendur munu kynnast nemendamiðuðum kennsluaðferðum þar sem virkni nemenda er í brennidepli. Fjallað verður um kennsluaðferðir og hópvinnuaðferðir sem tengjast þessum kenningum svo sem lausnaleitarnám (problem based learning), og vendikennslu (flipped instruction).

Hæfniviðmið
Að námskeiði loknu geta kennarar:

  • notað fleiri kennsluaðferðir til að glæða áhuga nemenda
  • aukið virkni nemenda í námi
  • stjórnað virku hópastarfi

Stefna Háskóla Íslands 2016-2021
Í stefnu Háskóla Íslands er lögð áhersla á kennslu og kennsluþróun.

Fyrir hvern?
Námskeiðið er fyrir kennara og annað starfsfólk Háskóla Íslands.

English

Theories of student motivation and their practical application in the classroom

When: March 29, 2017 at 2:00-4:00 p.m.
Where: Háskólatorg, HT-300

Instructor: Ásta B. Schram, Assistant professor and Director of the Development of Teaching and Learning at the School of Health Sciences, University of Iceland
Language: English.

What can teachers do to increase student motivation and what is the relationship between student motivation and teaching strategies? In the workshop, participants will become familiar with the main theories of motivation and how they can be applied in the classroom. The most recent research results on student motivation will be introduced and factors in the classroom context that are closely related to motivation described. Participants will be introduced to student-centered teaching strategies where student engagement is emphasized, such as problem based learning and flipped instruction.

Learning objectives:
After the workshop, participants should be able to:

  • add motivating factors to their classroom context
  • increase student engagement in their classroom
  • use more diverse teaching strategies

In the Strategy of the University of Iceland 2016-2021, a strong emphasis is put on the development and improvement of teaching and learning.

For who?
The workshop is for teachers and other interested employees at the University of Iceland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *