ExpiredViltu nýta þér áskorunartengt nám með hönnunarhugsun og ECO í þínum námskeiðum?

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • 11/09/2019
    10:00 - 12:00

Viðbótarvinnustofa fyrir kennara sem vilja innleiða áskorunartengt nám með hönnunarhugsun og ECO (rannsaka, skapa og bjóða) í eigin námskeiðum.

  • Tími: Miðvikudagur, 11. September 2019 kl. 10-12.
  • Staður: Setberg – Húsi kennslunnar, Kennslustofu á 2. Hæð.
  • Leiðbeinendur: Victoria Camacho, Juan Pablo Mora frá Háskólanum í Seville og Mariano Reyes frá Háskólanum í Pablo de Olavide.

Á þessari vinnustofu þá vinna þátttakendur með eigin námskeið til að fá hugmyndir og ráðleggingar um hvernig þeir geta útfært áskorunartengt nám (e. challenge based learning) með hönnunarhugsun (e. design learning) og ECO (ráðleggja, skapa og bjóða (e. explore, create and offer)).

ECO er komið úr smiðju hugsmíðahyggjunnar þar sem áherslan er á nám nemenda en ekki kennsluna sjálfa. Það snýst ekki um innihaldið sem þarf að koma yfir til nemenda heldur um þarfir fólks og samfélagsins. Nemendur vinna saman í hópum sem nýta sér DT/ECO, nemendur verða að hanna og búa til verkefni sem er byggt á ákveðinni þörf eða áskorun sem þeir verða að greina í samfélaginu og þeir verða að koma með nýstárlega lausn. Til þess að búa til og útfæra lausnina þurfa nemendur að beita þeirri þekkingu sem þeir hafa aflað sér á fræðigreininni sem er kennd.


An Extension Workshop for teachers that would like to implement Challenge Based Learning with Design Thinking and ECO (Explorar, Crear y Ofrecer) in their classes.

  • Wednesday, 11. September 2019 – Hours: 10-12.
  • Place: Setberg, Teaching-room 2nd floor
  • Instructors: Victoria Camacho, Juan Pablo Mora, University of Seville og Mariano Reyes, University Pablo de Olavide

In this session of the workshop, participants work with their own classes to get ideas and advice on how to implement Challenge Based Learning with Design Thinking and ECO (Explorar, Crear y Ofrecer).

In this workshop, Victoria Camacho, Juan Pablo Mora and Mariano Reyes will demonstrate how they teach at the Universities of Seville and Pablo de Olavide using Challenge Based Learning with Design Thinking DT and ECO (Explorar, Crear and Ofrecer). ECO is an adaptation of Design Thinking to the Spanish university context that is being developed at the University of Seville by faculty from different fields of knowledge. ECO is a disruptive constructivist approach that puts the focus not on teaching but on learning. It is not centered on a content that has to be transmitted, but on the needs of people and society. Working cooperatively in teams using DT/ECO, students have to design and create a project based on a need or a challenge that they have to detect in society and they have to come up with an innovative solution. In order to create and implement the solution, the students have to construct and apply the knowledge of the academic subject they are being taught.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *